top of page

Témata, na kterých pracujeme

Podrobnosti viz. níže a v "blogy, příběhy, návody"

Kategorie:

Dospělí, partneři 

Rodiče a děti, prarodiče a děti 

Děti

1/ Vliv prostředí a rodičů na vývoj osobnosti jejich dítěte (rodičů na Vás, Váš vliv na Vaše dítě - od dětství po současnost)

 2/ Vztahy a postoje k sobě samému - sebeúcta, sebevědomí, sebehodnota, sebejistota, seberozvoj x hněv, nenávist, agresivita, sebedestrukce, neúspěch, strach za selhání, ze zklamání, ze ztráty.

Vztahy v partnerství, v rodině, k dětem, na pracovišti. 

 3/ Děti - sebe hodnota, postoje k sobě, k sourozencům, k Vám, k okolnímu světu, ve škole, neprospěšné emoce

 4/ Rodové zátěže po předcích (emoční, psychické, fyzické, vztahové)

 5/ Psychosomatické a zdravotní potíže  

 6/ U žen vše kolem "ženství" (ženského principu), těhotenství, porodu, mateřství, případně neplodnosti

 7/ U mužů vše kolem "mužnosti" (mužského principu), příprava a přijetí role otce, vše kolem těhotenství, porodu a mateřství partnerky, případně neplodnosti

 8/ Očekávané pohlaví dítěte - ne/přijetí pra/rodiči

 9/ U dětí problémy s učením, s "dys" funkcemi

10/ U dospělých problémy s "dys" funkcemi a jejich dědičností 

A další se postupně dovíte v "Blogy, příběhy, návody" 

ad 1/ Vliv prostředí a rodičů na vývoj osobnosti jejich dítěte (rodičů na Vás, Váš vliv na Vaše dítě - od dětství po současnost) 

a na vznik vašich negativních emocí. Emoční bloky vznikají v prostředí, ve kterém jste vyrůstali nebo se nyní nacházíte.

Nízké sebevědomí, nedostatek odvahy prosadit se nebo naplňovat své sny

a přání, popírání svých potřeb, upřednostňování druhých Strach, stres, deprese

Únava, vyčerpanost, hněv, nespokojenost, nenaplnění, apatie, nechuť do života,      nespavost

ad 2/

Vztahy a postoje k sobě samému - sebeúcta, sebevědomí, sebehodnota, sebejistota, seberozvoj x hněv, nenávist, agresivita, sebedestrukce.

Vztahy v partnerství, v rodině, k dětem, na pracovišti. 

Nefunkční komunikace, obavy z nepřijetí, nezačlenění se, strachy ze selhání,

z neúspěchu, ze zklamání, za ztráty, z neuživení se, pasivita nebo i agresivita. 

Nepodporující partner, partnerka, rodina, nesoulad v soužití, ve výchově dítěte, 

ve stravování, v sexu. Problémy navázat vztah nebo naopak velmi časté neúspěšné navazování partnerských vztahů, krátkodobé vztahy bez citových vazeb atd.

ad 3/Děti - sebe hodnota, postoje k sobě, k sourozencům, k Vám, k okolnímu světu, ve škole, neprospěšné emoce. Problémy s dětmi - vaše emoce a postoje vůči vašim dětem nebo vašich dětí vůči vám. Od prenatálního vývoje přes porodní, poporodní, během růstu vývoje dítěte - doma, v širší rodině a následně ve školních zařízeních

ad 4/Rodové zátěže po předcích (emoční, psychické, fyzické, vztahové) Nemoc nebo "omezující" vzorce chování rodičů a prarodičů, neshody na způsob prožívání vašeho života a nebo výchovy vašich dětí

ad 5/ Psychosomatické potížeZdravotní problémy způsobené psychosomatikou. Opakovaně oslabovaná psychika jakýmkoli stresem blokuje tok energií, lymfy a krve v těle. To způsobí nedostatek nebo naopak nadbytek energie v daném místě nebo v orgánu. Což se časem začne projevovat buď vně na těle nebo uvnitř těla.  Jako např. rýma, různé druhy alergií, kožní potíže, třesy. Bolesti hlavy, uší, očí, úplná ztráta hlasu, chraptění, bolesti v krku, špatné dýchání. Problémy s páteří, s klouby, se šlachami. Nedostatečná funkce jednotlivých vnitřních orgánů Např. srdeční arytmie, astma, urologické potíže, gynekologické potíže, atd.  

ad 6/ U žen vše kolem "ženství" (ženského principu), těhotenství, porodu, mateřství. Případně neplodnost, problémy s otěhotněním, s průběhem těhotenstvím, s porodem, kojením, v šestinedělí, nepřijetí pohlaví dítěte, nepřijetí mateřství.

ad 7/ U mužů vše kolem "mužnosti" (mužského principu), příprava a přijetí role otce, vše kolem těhotenství, porodu a mateřství partnerky

Případně neplodnost. Role otce, přijetí otcovství, postoj k narozenému dítěti, nepřijetí pohlaví dítěte.

ad 8/Očekávané pohlaví dítěte - ne/přijetí pra/rodiči

Odstranění následků a emočních bloků z nepřijetí očekávaného pohlaví při Vašem narození nebo Vašich dětí. A při nerespektování Vašich postojů a rozhodnutí. 
ad 9/ U dětí vztahové problémy doma a ve škole. Se začleněním se, se soustředěním, s učením. Dyslexie, dysgrafie, další "dys funkce." 

ad 10/ U dospělých problémy s "dys" funkcemi a jejich dědičností, se soustředěním, s hyperaktivitou, s roztěkaností, s nedokončováním činností.


A další témata! Ptejte se, pište, volejte. Těšíme se na Vaše podněty!

Odpovědi se postupně dovíte v "blogy, příběhy, návody      
                                                   
                                               

bottom of page