top of page

Potlačené ženství-vliv na přijetí, sebelásku a ocenění

Mladá žena velmi toužila po harmonické rodině. Ve vztahu nesnášela konflikty, tak dělala vše pro to, aby byl v rodině klid. Jenže se ukázalo, že klid se vzdaloval. Potřeby a nároky manžela rostly. Rostla

i jeho nespokojenost. Mladá žena se čím dál více snažila. Dělala vše pro spokojenost manžela i svých dětí. To bylo dost pracovně i časově náročné. Na její potřeby a koníčky už nezbýval žádný čas. Začala být unavená, nevyspalá, ztrácela chuť do života, začala mít zdravotní potíže. Sebevědomí jen klesalo. Čím více se snažila, tím méně s ní byl manžel spokojen, tím více se děti hádaly a zlobily.

V poradně jsme se dostaly do jejího dětství: Otec byl alkoholik s malým sebevědomí.

(Lidé propadnou alkoholu, když ztrácejí sílu a chuť převzít zodpovědnost za svůj život. Nelze je jednoznačně odsoudit. Je nutné znát, proč život vzdali? V jakých podmínkách vyrůstali?)

Otec si přál mít syna, protože na nějaké úrovni se obával, že výchovu dívky by nezvládl. (Neměl s tím zkušenost. Navíc jeho matka byla velmi zlá žena, ale to by byl další příběh).

Přál si mít syna, ale narodily se mu dvě dcery. Když nepřišel na svět syn, ale dvě dcery, tak se alespoň k nim oba rodiče chovali jako k synům. Oslovovali je zkratkou jména, aby znělo jako mužské, nepodporovali v nich něžnost a ženství. Pouze praktičnost, povinnost a poslušnost. Bohužel v této rodině převzala "velení" matka. Byla přísná až diktátorská. ( I ji nelze jen tak odsoudit, protože i ona měla v dětství tyto vzorce a jinak vychovávat neuměla). Získat náklonnost a pozornost rodičů nebylo jednoduché. Dívka, dnes již mladá žena, se mylně naučila: Pokud chce být milována a přijatá od ostatních, musí plnit jejich očekávání, mít klukovské racionální uvažování a reakce. Ale musí být u toho poslušná, popírat své názory, potřeby, svá přání, musí se podřizovat a přizpůsobovat....

A i když se to dívce nelíbilo, do velké míry se takto chovala. Tyto bloky a požadavky se uložily do podvědomí jako nástroj k přežití v rodině a v partnerství. A objevily se vždy, když se setkala s člověkem, na kterém jí záleželo. Jimi se pak řídila i v manželství. Když rozluštila příčiny svého nespokojeného života, začala postupně na sobě pracovat. Proces byl dlouhodobější, ale výsledky se dostavily. Odnaučovala se strachu. Začala myslet více na sebe. Plnila si i svá přání a potřeby. Časem se rozvedla, protože manžel takto změněnou a nepoddajnou manželku, která by mu sloužila a naplňovala jeho přání už nechtěl. Nechtěl bohužel změnit ani sebe a ani přístup ke své rodině. A mladá žena už nechtěla žít s člověkem, kterého ona ani jejich děti nezajímají.6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page