Nesvoboda ve vztazích

Má různé příčiny – může to být přílišný pocit zodpovědnosti, přehnaná snaha pomáhat druhému, sobectví, nedostatek sociálního cítění nebo nedostatek empatie, nízké sebevědomí nebo strach ze změn, neschopnost se postarat o sebe, atd.


20 zobrazení0 komentářů