top of page

Nesvoboda ve vztazích

Má různé příčiny: Hluboce depresivní zkušenost z dětství, kdy dítě přišlo o rodiče. Důvod mohla být nehoda, nemoc, rozchod rodičů. Tato stresová stopa se ukryje do podvědomí. Dotyčný pak kdykoli při situaci, která by hrozila ztrátou milované osoby, jedná pod vlivem této uložené emoce. A často jedná silně iracionálně. Je ale nad jeho síly své emoce uklidnit. Ze strachu z další ztráty zpravidla vytváří nepříjemné situace, až jeho partner pod touto tíhou nakonec také odejde. Za vším je ale obrovský strach, se kterým je zapotřebí intenzivně pracovat.

V dalších případech to může být přílišný pocit zodpovědnosti, přehnaná snaha pomáhat druhému, sobectví, nedostatek sociálního cítění nebo nedostatek empatie, nízké sebevědomí nebo strach ze změn, neschopnost se postarat o sebe, závislost atd.


22 zobrazení0 komentářů
bottom of page