top of page

Mozkové hemisféry a kineziologie

Kineze = tok energie One Brain = Jednotný mozek

LMH PMH

levá mozková hemisféra pravá mozková hemisféra

mužská energie ženská energie

je časově, prostorově je bezčasově, neohraničeně

a technicky orientovaná a umělecky orientovaná

souvisí se vším, co se týká souvisí se vším, co se týká

chování mužů chování žen

a jejich postoje k ostatním a jejich postoje k ostatním

Každá z hemisfér křížově ovlivňuje opačnou polovinu těla.

PMH ovlivňuje celou levou část našeho těla, LMH ovlivňuje celou pravou část našeho těla. Spolupráce obou hemisfér souvisí s tím, v jaké pohodě se nalézáme.

Hádky, stres, strach se projeví nejdříve na špatné náladě. Objeví se únava, deprese, poruchy spánku,

u školáků poruchy učení, atd.

Stres nám později zablokuje i tělo. Zpravidla nejdříve šíji, záda, později různé části těla a orgány. Neproudí v nich správný tok energie – kineze je narušená.

Takže naše tělo a psychika jsou ovlivněni tím, jak máme zpracovaná témata týkající se mužů nebo žen ( vztahů partnerů, sourozenců, příbuzných, spolupracovníků) a vztahů k sobě samotným.

Např. problémy s matkou, sestrou, tchyní, babičkou, šéfovou, učitelkou ( PMH ) se mohou objevit např. jako bolesti levého vaječníku u žen, levého varlete u mužů, jejich funkčností, bulkou v levém ňadru, zablokovanou levou kyčlí, bolestí levého kolene, levé nohy, levé ruky, skoliózou na levou str, atd.

Problémy s otcem, bratrem, tchánem, dědou, šéfem, učitelem (LMH) se mohou projevit obdobně, ale na pravé straně těla.

Kineziologie pomáhá najít důvody, příčiny, proč na určité situace více emotivně, nebo přecitlivěle nebo dokonce agresivně reagujete.

Pochopíte, jak a co spolu souvisí. Najdete k dané situace řešení. Hlubokým uvědoměním

a pročištěním mysli následně odstraníte špatné nálady, stres, vyčerpanost, vylepšíte vztah k sobě, partnerské vztahy, vztahy k vlastním dětem. Odstraníte si psychické i fyzické bloky v těle.

K závěrečnému uvolnění bloků v těle a rychlému obnovení toků energie používám také různé techniky z oblasti masáží, reflexní terapie, bylinné esence, atd.


7 zobrazení0 komentářů
bottom of page