Seminář "Já rodič" - nový termín bude vyhlášen

Aktualizováno: 2. 3. 2021


Osobní nebo on - line seminář. Lze domluvit i individuálně a časově rozvrhnout na 2 části

Je určený všem, kteří chtějí mít šťastné děti a být spokojenými rodiči.

I těm, kteří rodičovství plánují až do budoucna!


Čas: 10:00 – 17:00 hod

Cena: 1950,- Kč

Seminář je možné mít soukromý, časy domluvíme dle vašich možností. Soukromý seminář 2000,- Kč

Teprve, když dospělý pojmenuje a rozpustí své „zastrčené“ bloky z dětství, dospívání, z partnerství, tak až potom může opravdu pomoci svému dítěti. Zbavit ho obav, nejistoty, strachů a neúspěchů v různých životních situacích. V rodině, ve školce, ve škole, v kolektivech.

Nestačí dítě přesvědčovat, že něco zvládne a sám mít na podobnou situaci nepříjemnou vzpomínku nebo dokonce stres. Díky jim rodič vysílá podvědomě napětí. Tím dítě oslabuje a nedodá mu dostatečnou odvahu a sebedůvěru. Proto rodič potřebuje nejdříve pracovat se svými bloky - obavami, křivdami, strachy, neúspěchy atd. Pak teprve může účinně pomoci svému dítěti. Tento proces je dlouhodobý a každý na něj potřebuje různě dlouhý čas. Proto je výhodné začít s prací na sobě v dostatečném předstihu. Třeba i v době, kdy ještě děti nemáte.

Obsah semináře:

Jaký jste nebo chcete být rodič?

Co vám brání v naplnění své ideální představy?

Jaký nechcete být rodič?

Čeho se obáváte?

Kdy a jak tyto obavy vznikly?

Kdo se tak choval, když jste byli dětmi?

Proč se tak rodiče nebo ti, kteří vás vychovávali chovali?

Rozluštění příčin problémového chování vašich rodičů. Jak a v čem vás to v životě ovlivnilo?

Jak model chování pochopit a znovu ho ve svém životě nepoužívat? Rozpouštění konkrétních bloků, chápaní a nalézání nových postojů k různým situacím.

Dále si povíme:

Poznatky z genetiky, typologie, znamení zvěrokruhu, krevních skupiny, atd. - jak nám pomohou v pochopení sama sebe a ostatních členů rodiny?

Uvedeme konkrétní příběhy z poradny nebo vaše.

Ukážeme, jakým způsobem pracuji v kineziologické poradně

(terapie, odstranění problému, který potřebujete vyřešit...)

Odpovíme nejen na tyto otázky:

Bojíte se, že uděláte chybu a nebudete dokonalí? Nebo máte jasno a „přes to vlak nejede“? Trpíte pocity viny? Máte u dětí (a rodiny) respekt nebo se snažíte zavděčit? Zvládáte říci: „Ne“ a vymezit hranice? Občas, pravidelně, vůbec? Jste přísní a neústupní? Zásadoví? Nebo si dítě dělá, co chce? Rozmazlujete nebo nerozmazlujete? Chválíte nebo nechválíte? Kladete vysoké nároky? Nebo žádné? Povyšujete dítě na partnera? Supluje dítě partnerovu roli, když partner doma chybí? Nebo dítěti necháte jeho dětství? Chováte se tak, jak „kážete“? Cítíte se nedocenění, nepochopeni, vyčerpaní a na vše sami? Máte s partnerem odlišný názor na výchovu? Máte pocit, že vám partner výchovu „kazí“?

Co je správné? Na co se preventivně připravit? Co rozhodně nezměníme?

Seminář pořádá a přihlášky přijímá a na dotazy odpovídá:

Mgr. Jaroslava Horáková, tel: 603 142 626

e-mail: jaroslava.horakova88@gmail.com

www.kineziologieonebrain.cz

Instagram: @kineziologieonebrain

Těším se na vás! Jaroslava HorákováPoděkování za vhled k tématům těhotenství a porody a za spolupráci s maminkami před porodem a po porodu, děkuji úžasné a nadšené Dule Petře Bendlové.

Více o ní najdete na: "Jemné Zrození" a "Hypnoporod." www.jemnezrozeni.cz

19 zobrazení0 komentářů