top of page

Můj příběh "Kineziologie"

...jsem matka, učitelka, průvodce, terapeutka...

 

 

Jak to celé začalo?

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, stala jsem se učitelkou na 1. stupni ZŠ. Tou dobou se poprvé v Čechách objevila jóga. Úplně mne uchvátila – vliv myšlení a dýchání na dokonalé ovládání těla. Odstartovala můj hluboký zájem o lidské tělo, mozek, svaly, pohyb.

A jelikož jsem milovala i filozofii a psychologii, začala jsem se postupně zajímat o další oblasti, týkající se člověka a jeho bytí tady na Zemi.

Na počátku byl můj syn

V době, kdy jsem byla matkou, potřeboval můj starší syn pomoc. Přestože se velmi snažil, měl ve škole problémy s českou gramatikou. A jelikož měl tehdy moudrou paní učitelku, poslala mne do kineziologické poradny. Ta nám velmi pomohla. A tím to všechno začalo! Byla jsem metodou úplně fascinovaná! Mé nadšení podpořila paní kinezioložka, která mne upozornila, že právě začíná 2. cyklus kurzů Kineziologie One Brain. Jejich absolvování následně ovlivnilo celý můj život – osobní, rodinný i profesní.

Co znamená název Kineziologie One Brain? Kineze-tok energie, One Brain-jednotný mozek. A mozek je v jednotě, když obě mozkové hemisféry dokonale spolupracují. Pak dochází i k funkčnímu propojení mozku s fyzickým tělem a psychickým nastavením. Dobře funguje nejen naše fyzické tělo, ale i psychika, intuice, vnímání, myšlení, schopnost poznávání a učení, tvořivost, kreativita, atd. Cítíme se celkově dobře a následkem toho se nám prostě daří. Pokud však obě mozkové hemisféry dokonale  nespolupracují, začne se to negativně projevovat opět na fyzické i psychické úrovni. Nepohodou, únavou, neúspěchy. Následně problémy ve vztazích, nebo psychosomatickými problémy, nemocemi. A co způsobuje nedostatečnou spolupráci mezi mozkovými hemisférami? Hlavně stres, strach, negativní prostředí, ve kterém jsme vyrůstali nebo, ve kterém se i dnes pohybujeme. Pocit nedostatku, pocit chudoby, pocit bezmocnosti- vlastně za těmito slovy se opět skrývá strach.

Co je Kineziologie ? Je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě.

Její jedinečnost spočívá v tom, že harmonizuje člověka nejen po stránce psychické, ale i fyzické a duševní.

Jak kineziologie vznikla?

Na jejím vzniku se podíleli významní odborníci z oblasti vědy, medicíny, genetiky, psychologie a metafyziky. Výzkum trval několik let a dodnes se stále rozvíjí.

Jako koncept „Tři v jednom“ (Three In One) byla vyvíjena od roku 1972 v USA. Systém, který má za úkol vyrovnávat a harmonizovat 3 nejdůležitější lidské oblasti na úrovnitělavědomé mysli a „ducha“ (to je pocitů a emocí).

Jedni z nejvýznamnějších osobností, kteří se podíleli na jejím vzniku a vývoji byli:

Gordon Stokes byl po více než 10 let ředitelem mezinárodního institutu vzdělávání – „Dotykem pro zdraví“ – hluboké studium fyzického těla a svalů – všech jejich hlubokých úrovní a spolupráce.

Daniel Whitesid – průkopník behaviorální genetiky - vědní disciplíny, zkoumající vliv genetických faktorů na chování lidí. Rovněž akademik s obdivuhodnou znalostí literatury a umění, který se soustřeďuje i na vlivy duševní hladiny člověka.

Candance Callway – odbornice v metafyzice. Připojuje ke komplexnosti hloubku a vnitřní pochopení tam, kde do programu patří srdce a duch.

Caroll Hontz a Montessori systém vzdělávání

Od 90. let je u nás a v celé střední Evropě koncept „Tři v jednom“ (Three In One) znám pod názvem Kineziologie One Brain. Díky slovenské firmě Amicus a úžasné lektorce, Američance Carol Ann Hontz. Ta zde, po několik, let vedla cykly kurzů osobního růstu Kineziologie One Brain.                                                                                                                Děkuji Caroll! Nadchla jsi mne a nasměrovala k mé současné profesi! Nemohu ji ani nazvat prací, protože ji tak nevnímám. Naplňuje mne a dělá radost. Nevnímám při ní čas ani únavu. Uplatňuji při ní svůj potenciál, vědění, intuici, empatii, potřebu pomáhat lidem a vytvářet harmonické prostředí. Je pro mne štěstím, že mohu pomáhat lidem na cestě k uplatňování vlastního potenciálu, k sebevědomí, sebejistotě a k radostnému žití!

A protože byla Caroll původním povoláním učitelka, lektorovala zde i kurzy pro pedagogy – Motessori vzdělávání. Úžasný systém vzdělávání, který jsem poznala a s radostí aplikovala při výuce dětí i dospělých. Díky pozvání Caroll Hontz se nás 5 tehdejších učitelek dostalo do USA, Pensilvánie. Kde jsme navštívily několik Montessori školek a školek. Poznaly nejúžasnější vzdělávací systém – Montessori. Po absolvování učitelského Montessori kurzu pro děti 3-6, 6-9 let, jsme se v tomto systému zdokonalovaly a následně ho šířily v ČR, podílely se při vzniku prvních ročníků ve školkách i školách.

K mé pedagogické práci patřila i lektorská činnost, výuka češtiny zahraničních studentů.

Velmi si považuji výsledků z výuky zahraničních herců - herečka Vita Smachelyuk a herec Gleb Kuchkin - pro natáčení koprodukčního filmu "Oběť" - slovenské společnosti Nutprodukcia, režiséra Michala Blažka a producenta Jakuba Viktorina. Po dvouleté spolupráci jsem získala nové přátelé nejen v těchto hercích, ale i v celém filmovém štábu. Krásná zkušennost!

Film "Oběť" měl premiéru v našich kinech 10.11.2022 a získal několik prestižních ocenění. Vita Smachelyuk byla nominována na Oskara: Cena kritiky za nejlepší herecký ženský výkon! Blahopřeji, Vito!!!

 

PHOTO-2022-11-09-11-18-33.jpg
bottom of page