top of page

 

 

Nové! 

Přednáška s besedou

„Co můžete udělat pro vaše dítě, aby ve škole bylo vyrovnané a úspěšné?“

2.polovina dubna 2023 (upřesním),  Domškolafreedom, z.s., Lukov 11, okr. Kladno

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Přeje si, aby se cítilo sebejisté, sebevědomé, umělo se za sebe postavit, bylo spokojené a radostné. Kromě vlastní péče ho dává do různých zájmových kroužků, aby se všestranně rozvíjelo. Později si přeje, aby se vzdělávalo s radostí a lehkostí. A proto volí mezi státní a soukromou komunitní školou. Udělá pro své dítě maximum a doufá, že se jeho kladná očekávání naplní. Co si ale počít, když i přes tuto péči se objeví u dítěte problémy?

Povíme si na „Přednášce s besedou,“ určené rodičům, učitelům, průvodcům a nejen jim.                                       Tentokráte na témata:                                                                                                                                                        1/ Očekávání vaše, vašich dětí, pedagogů. Proč se plní nebo neplní v souvislosti s vaším dítětem, ve vybraném školním prostředí?                                                                                                                                                                          2/ Soukromá nebo státní školních a předškolní zařízení? Které je pro vaše dítě vhodné? A proč? Co přináší přestupy ze soukromých školních zařízení do státních a naopak?                                                                                                          3/ Proč dochází ke konfliktům a nespokojenosti dítěte i ve vlídném a vstřícném školním prostředí?  V soukromé, komunitní, Montessori atd. škole? Potřebné a nepotřebné konflikty. Co je vyvolává? Lze jim předcházet? Do jaké míry má na ně vliv rodinné prostředí a do jaké míry školní?                                                                                                            4/ Prostor pro vaše otázky, odpovědi, nové podněty.                                                                                                            5/ Na co se můžete těšit příště? „Jak docílit vyšší sebejistoty a samostatnosti u dětí – doma, ve školním prostředí? Podtémata-Hranice ano nebo ne? Svoboda nebo svobodná volba? Vymezení se. Sebereflexe. Oběť a usurpátor.  Samostudium a sebevzdělávání ve školním prostředí. A další.                                                                                                                                                                    

Těším se na vás!

Jaroslava Horáková

bottom of page